Dvoglavi fikus-premijer Srbije

jun 19, 2017 - 23:08 - Redakcija Opozicionar ©

Dvoglavi fikus-premijer Srbije

Od pobede na predsedničkim izborima, predsednik SNS-a i Srbije prekršio je Ustav svoje zemlje više puta. Ovih dana, najavom da će Ana Brnabić biti ekonomski premijer fokusiran na digitalizaciju, a Ivica Dačić politički, najavljuje još jedno kršenje Ustava, jer za ovakvu skalameriju ne postoji nikakav zakonski okvir. Ostalo je još samo da se mandataru fikusu, pored mentora koga je sama najavila, odrede šef i članovi kabineta.

Naravno, u parlamentarnom sistemu kakav postoji u Srbiji, a u kom predsednik SNS-rbije ipak uzme sebi za pravo da imenuje predsednika Vlade, u sistemu u kome predsednik države ne podnese ostavku na mesto predsednika SNS-a već sa tog mesta nastavi da vlada zemljom, još jedna protivustavna odluku kakva je ova o “dvoglavom fikus premijeru” je očekivana.

Ustav Republike Srbije – Podela vlasti
Član 4.

Pravni poredak je jedinstven.
Uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.
Odnos tri grane vlasti zasniva se na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Sudska vlast je nezavisna.

 

 

Srbija na žalost nema tri grane vlasti. Ima samo jednu. Partijsku. Ona kontroliše i neformalnu četvrtu granu – medije. To je tako bilo i za vreme Borisa Tadića. To je tako i danas.

Ostaje jedno očigledno pitanje koje nijedan činilac te četvrte grane vlasti ne postavlja: Zašto je predsednik SNS-rbije predložio za premijera osobu za koju sumnja da može da obavlja svoj posao?

Ovo su članovi Ustava Republike Srbije koje predsednik SNSrbije jasno i nedvosmisleno krši:

Zabrana sukoba interesa
Član 6.

Niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima.
Postojanje sukoba interesa i odgovornost pri njegovom rešavanju određuju se Ustavom i zakonom.

Položaj predsednika Republike
Član 111.

Predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije.

Nespojivost funkcija
Član 115.

Predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost.

Predsednik Vlade i članovi Vlade
Član 125.

Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri.
Predsednik Vlade vodi i usmerava rad Vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju Vlade, usklađuje rad članova Vlade i predstavlja Vladu.
Ministri su za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga ministarstva odgovorni predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini.

(Autor: Dosta je bilo)

jun 19, 2017 - 23:08 - Redakcija Opozicionar ©