VOICE: KAKO ZARADITI MILIONE U MUTNIM TENDERSKIM VODAMA

mart 13, 2017 - 21:35 - Redakcija Opozicionar ©

VOICE: KAKO ZARADITI MILIONE U MUTNIM TENDERSKIM VODAMA

Gotovo šest miliona dinara iz budžeta opštine Kula za manje od 15 radnih dana slilo se na račune dva namenski za tu priliku osnovana preduzeća registrovana na privatnoj adresi šefa punkta preduzeća “Bačkaput” Ištvana Papa, otkriva VOICE.

Preduzeća “Val-P gradnja” i “Bibi Plus B” su registrovana paralelno sa odlukom opštinske uprave da izmeni plan javnih nabavki i doda dve na kojima će preduzetnici bez iskustva, referenci i opreme u vlasništvu postati tenderski pobednici.

Preduzeća Ibojke i Valentina Papa, supruge i sina Ištvana Papa, šefa kulskog punkta preduzeća “Bačkaput” ad koja su se na tenderu u Kuli pojavila krajem prošle godine, i pored “uspešnog početka”, ubrzo po ostvarenom profitu, prekinula su dalji rad.

Dodatnu sumnju u pozadinu dve ad hoc isplanirane nabavke unose ne samo gotovo sinhronizovani potezi lokalne samouprave i početnika u preduzetništvu, već i ćutanje aktera na pitanje od koga su izvođači iznajmili opremu, s obzirom da nisu imali sopstvenu da bi izvršili preuzete poslove.

Tenderski tango naručioca i ponuđača

Tango korak po korak do miliona počeo je kada je vladajuća većina na čelu sa Srpskom naprednom strankom u Skupštini opštine Kula 26. oktobra 2016. godine usvojila rebalans budžeta, u kojem su se našla dva projekta: Saniranje površinskog kopa opekarske gline u Kuli i Popločavanje pijačnog platoa u Sivcu.

Samo pet dana kasnije, 31. oktobra 2016, Agencija za privredne registre usvojila je prijavu preduzetničke radnje “Bibi Plus B” Ibojke Pap, supruge Ištvana Papa. Delatnost preduzeća je održavanje objekata.

Potom je, 3. novembra 2016. godine, istoga dana kada je opština Kula usvojila izmenjeni plan javnih nabavki, u evidenciji Agencije za privredne registre osvanula preduzetnička radnja “Val P-gradnja” Valentina Papa, sina Ištvana Papa.

U samo pet dana razmaka, Odeljenje za javne nabavke uputilo je pozive za ove dve javne nabavke: 23. novembra za Sanaciju površinskog kopa opekarske gline u Kuli, i 18. decembra za Popločavanje platoa u Sivcu.

Za posao Sanacije površinskog kopa opekarske gline u Kuli posao je, kao najpovoljniji ponuđač, dobila preduzetnička radnja “Val P-gradnja”. Komisija za javne nabavke primila je, navodi se u javno dostupnim dokumentima, tri ponude, ali je imenovan samo “Ekstra-auto” doo iz Vrbasa, koji je dao gotovo duplo višu ponudu. Odluku o dodeli ugovora “Val-P gradnji” vrednog 3,2 miliona dinara komisija je donela 5. decembra.

Ucitavanje sadrzaja u toku...
mart 13, 2017 - 21:35 - Redakcija Opozicionar ©