Insajder: Sanirali zgradu Generalštaba za 78 miliona, ruše za 180 miliona

mart 1, 2017 - 0:14 - Redakcija Opozicionar ©

Insajder: Sanirali zgradu Generalštaba za 78 miliona, ruše za 180 miliona

[nextpage title=“Strana 1″ ]

Vlada Srbije odlučila je da sruši deo zgrade za čiju sanaciju je pre manje od dve godine platila oko 78 miliona dinara. Prema saznanjima Insajdera, za ovaj posao rušenja dela zgrade planirano je da se iz budžeta Srbije potroši čak 180 miliona dinara. Odluka o rušenju doneta je uprkos mišljenjima pojedinih građevinskih stručnjaka da za rušenjem nema potrebe.

Zgrada Generalštaba jedan je od simbola bombardovanja Srbije 1999, a Republički zavod za zaštitu spomenika kulture 2005. je kompleks zgrada Generalštaba proglasio kulturnim dobrom. Ministarstvo odbrane samo je korisnik ove zgrade, dok je vlasnik Republička direkcija za imovinu.

Višegodišnju licitaciju o tome šta će biti s ovom zgradom na eskluzivnoj lokaciji prekinula je Vlada Srbije u septembru prošle godine, kada je odlučila da se deo objekta Generalštaba Vojske Srbije – zgrada A u Beogradu – sruši. Prema saznanjima Insajdera, rušenje će koštati čak 180 miliona dinara.

Naime, Vlada je izračunala da će dalje renoviranje i sanacija ovog dela zgrade koštati oko 950 miliona dinara.

U obrazloženju odluke takođe se navodi da su 2015. i 2016. izvedeni radovi prva faze za 78 miliona dinara, ali da je radna grupa Ministarstva odbrane početkom avgusta 2016. zaključila da se ne isplati dalja sanacija zgrade A jer Ministarstvo ne raspolaže sredstvima za rekonstrukciju ovog dela zgrade.

Nekoliko meseci kasnije o rušenju dela Generalštaba govorio je i ministar odbrane Zoran Đorđević. On je, između ostalog, naveo i da su stručnjaci posle procene predložili rušenje kao najeftiniju mogućnost. Međutim, prema saznanjima Insajdera, vojni stručnjaci su upravo ovu odluku osporavali objašnjavajući da je nedavno uložen novac u ovaj deo zgrade Generalštaba.

Vojni stručnjaci nemaju nadležnost da vrše preispitivanje stavova Vlade

[/nextpage]

[nextpage title=“Strana 2″ ]

Međutim, ono što ministar Đorđević nije pomenuo jeste da je za sanaciju dela ove zgrade pre manje od dve godine plaćeno više od 78 miliona dinara. Ovaj posao radila je firma Elita Cop iz Beograda po najnižoj ceni koja je ponuđena.

U međuvremenu, Vlada je dala nalog Vojno-građevinskom centru Beograda da izradi investicioni program za uklanjanje dela ovog objekta, iako je sanacija, po svemu sudeći, već bila završena.

Prema saznanjima Insajdera, načelniku VGC-a upućeno je mišljenje dvoje inžinjera iz Vojno-građevinskog centra, u kom se između ostalog navodi da bi realizacija ove odluke Vlade mogla naneti štetu budžetu jer je zgrada u autostabilnom stanju.

U mišljenju se navodi i da se ovakvom odlukom Vlade daje prostor da se autostabilizovan objekat sruši, bez obzira na to što su u njega uložena značajna finansijska sredstva.

Osim toga, stručnjaci su tražili dodatnu dokumentaciju i detaljnije objašnjenje obima intervencija na zgradi.

Međutim, nakon ovoga, prema saznanjima Insajdera, formirana je radna grupa na osnovu naređenja načelnika Uprave za infrastrukturu, pukovnika Milorada Đokića, koja je razmatrala navode iz mišljenja dvoje inžinjera Vojno-građevinskog centra.

U svom zaključku, između ostalog, radna grupa praktično je pobila zamerke svojih kolega.

Kad je reč o žalbi po pitanju štete za budžet, ova grupa kratko je konstatovala da „Uprava za infrastrukturu nema nadležnost da vrši preispitivanje stavova Vlade“.

Na osnovu ovoga nejasno je kako je moguće da je rušenje ovog dela zgrade najisplativije s obzirom na to da su pre dve godine sanacija i adaptacija plaćene 78 miliona dinara, kao i na osnovu čega je Vlada zaključila da je za uklanjanje dela zgrade Generalštaba neophodno 180 miliona dinara.

Ostalo je nejasno i da li će, ako se stvarno ispostavi da je isplativije da se sruši deo Genralštaba, iko odgovarati za donošenje odluke o trošenju 78 miliona dinara pre manje od dve godine.

Otvoreno se nameće pitanje da li je rušenje ovog dela zgrade Generalštaba stvarno neophodno zbog bezbednosti prolaznika i saobraćaja, što je i deo odluke o rušenju, ili zbog inicijative za dizanje spomenika nadomak Vlade.

(Autor: Insajder)

[/nextpage]

mart 1, 2017 - 0:14 - Redakcija Opozicionar ©