DS: Pomoćna policija maska za nesposobnost Vlade

januar 8, 2017 - 21:01 - Redakcija Opozicionar ©

DS: Pomoćna policija maska za nesposobnost Vlade

Demokratska stranka smatra da Vlada Srbije donošenjem uredbe o pomoćnoj policiji pokušava da zamaskira svoju nesposobnost u vođenju sistema bezbednosti.

– Vlast je zapostavila i pripadnike Policije i Vojske, ali i potrebe sistema. Umesto da jačaju kriminalističku policiju i smanjuju administraciju, uz poboljšavanje profesionalnog i životnog standarda pripadnika MUP-a, vlast uvođenjem pomoćne policije stvara dodatni prostor za zapošljavanje po diskrecionoj odluci ministra. Istovremeno, Demokratska stranka ukazuje da je neodrživa situacija u kojoj ljudi koji se školuju za taj posao na KPA ne mogu da se zaposle od duge kolone aktivista SNS-a. Velika diskreciona ovlašćenja ministra u uredbi o osnivanju pomoćne policije, kao i u samom Zakonu ukazuju na moguće zloupotrebe u sistemu- navodi DS u saopštenju.

Ova stranka ističe da je stanje u Vojsci Srbije je takođe alarmantno.

– Vlast plasira priče o vraćanju vojnog roka, zato što još uvek nije formirana aktivna vojna rezerva neophodna za završetak procesa profesionalizacije. I pored konstantnih megalomanskih najava o novom naoružanju Vojska po prvi put nema punu popunu i nema kadrovsku bazu koja može da se suoči sa novim vidom asimetričnih pretnji- navodi DS.

Vlada nastavlja sa neodgovornim ponašanjem prema bezbednosti naše zemlje i građana, zato je važno da aprilski izbori za predsednika budu prvi korak u njenoj konačnoj i potpunoj promeni, ističu demokrate.

Ucitavanje sadrzaja u toku...
januar 8, 2017 - 21:01 - Redakcija Opozicionar ©