NAMEŠTEN TENDER ZA NABAVKU OPREME ZA KLINIČKI CENTAR U NIŠU

januar 6, 2017 - 14:00 - Redakcija Opozicionar ©

NAMEŠTEN TENDER ZA NABAVKU OPREME ZA KLINIČKI CENTAR U NIŠU

Tender Ministarstva zdravlja za nabavku opreme za Klinički centar u Nišu, vredan oko 17 miliona evra, više nego očigledno je namešten za unapred dogovorenog ponuđača, a projektovana oprema koja se kupuje je tehnološki zastarela, navodi se u saopštenju Demokratske stranke Srbije.

– Tenderom je utvrđeno da se 114 potpuno raznorodnih stavki nabavlja u jednoj partiji, kao celina. Tako se po tenderu Ministarstva zdravlja od jednog ponuđača zahteva da ponudi u paketu CT skenere, krevete, rendgenske aparate,  stolice, uređaj za magnetnu rezonancu, stolove za hranjenje pacijenata, ormane, čak bolnički informacioni sistem i još preko stotinu različitih stavki! Zakonom o javnim nabavkama predviđeno je da se u ovakvim slučajevima nabavka vrši po partijama, višedelno, upravo da bi se smanjila mogućnost korupcije- navodi DSS.

Nesumnjivo je da u ostavljenom roku valjanu i potpunu ponudu može da pripremi samo unapred dogovoreni pobednik, koji je ranije upoznat sa vrstama, specifikacijama, količinama dobara koja se nabavljaju i drugim elementima tendera. Javna je tajna da se ceo posao namešta austrijskoj firmi Odelga, ističe DSS.

– Suprotno javnom interesu, a to je najčešće zarad ličnog materijalnog interesa donosilaca štetne odluke, specifikacija opreme koja se nabavlja ukazuje da se Ministarstvo zdravlja opredelilo za tehnologiju koja za savremenom, modernom zaostaje i 15 godina. Da ne pominjemo zastarelost CT skenera, magnetne rezonance i sl., ali navedimo samo primer nabavke 500 bolničkih kreveta „sa podešavanjem naslona za leđa koji se vrši pomoću kurble“, kako stoji u tenderskoj dokumentaciji ili 1254 ormana za koje čak nije specificirano ni od kakvog materijala treba da budu- navodi ova stranka.

Demokratska stranka Srbije zahteva od ministra zdravlja Zlatibora Lončara da poništi raspisani tender za nabavku opreme za KC Niš, da tim poštenih stručnjaka utvrdi realne kliničke potrebe, tehnička rešenja i specifikacije neophodne opreme, a da se nabavka sprovede po logički odvojenim partijama.

Ucitavanje sadrzaja u toku...
januar 6, 2017 - 14:00 - Redakcija Opozicionar ©