Dveri: Hitno smeniti gradonačelnika Leskovca i krivično ga goniti

januar 5, 2017 - 16:20 - Redakcija Opozicionar ©

Dveri: Hitno smeniti gradonačelnika Leskovca i krivično ga goniti

Srpski pokret Dveri zahteva smenu gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića koji treba krivično da odgovara zbog zloupotreba, nezakonitog i nenamenskog trošenja novčanih sredstava budžeta Grada Leskovca.

Predstavnici Dveri su ukazivali na brutalne zloupotrebe gradskih čelnika kojima se pljačkaju građani Leskovca, a potvrda za te tvrdnje dobijena je od Državne revizorske institucije u izveštaju koji je objavljen 30. decembra 2016. godine u kojem se navodi da su utvrđene nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava Grada Leskovca u iznosu većem od milijardu dinara.

Dveri poziva nadležne organe i tužilaštvo u Leskovcu da se u najkraćem roku na osnovu pomenutog izveštaja Državnog revizora pokrenu prekršajni i krivični postupci prema odgovornim licima navedenim u izveštaju revizora.

– Ukoliko nadležni ne postupe po pozivu i dozvole da po ustaljenoj praksi, ovi slučajevi zastare, a odgovorni ne budu kažnjeni, smatraćemo da su saučesnici u kriminalu, korupciji i pljački građana Leskovca- ističu Dveri.

U „Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada Leskovca za 2015. godinu“ Državne revizorske institucije navodi se: „U konsolidovanim finansijskim izveštajima grada Leskovca utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 1.051.376.000 dinara, navodi pokret.

– Grad Leskovac je, između ostalog, angažovao i 36 lica, na određeno, po ugovoru o delu i po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima više od dozvoljenog maksimalnog broja angažovanih po ovom osnovu (gle čuda sve kadar SNS-a). Grad nije u potpunosti uspostavio efikasan sistem internih kontrola što je dovelo do nastanka nepravilnosti kod: pripreme i donošenja budžeta, ostvarenja prihoda, sprovođenja popisa imovine i obaveza koje se ogledaju u nepotpunosti i neusklađenosti sa važećim propisima- ističu Dveri.

 

Ucitavanje sadrzaja u toku...
januar 5, 2017 - 16:20 - Redakcija Opozicionar ©