Lični stav – Branimir Kuzmanović – Čiji je Vračar?

jun 25, 2016 - 0:06 - Redakcija Opozicionar ©

Lični stav – Branimir Kuzmanović – Čiji je Vračar?

Pogledajte intervju sa Branimirom Kuzmanovićem, o dešavanjima na Vračaru i izigravanju volje građana na Vračaru.

jun 25, 2016 - 0:06 - Redakcija Opozicionar ©